Камиони

Менаџер со контрола на возниот парк.

Статус на возилата

Имајте целосна контрола на статусот на возилата од вашиот возен парк. Услугата Dynafleet – Статус на возилата ви овозможува да имате преглед и подетални информации за состојбата на вашите камиони, без оглед каде се наоѓаат. Таа ги олеснува краткорочното и долгорочното управување и ви овозможува контрола на времето во возна состојба.

Преглед на возниот парк

Dynafleet ги собира и составува предупредувањата и алармите од групите инструменти на вашите возила. Прегледот од Статус на возилата го прикажува бројот на предупредувањата и алармите во вашиот возен парк и опцијата за преглед на поединечни возила.

Дојдете до контролниот пулт

Погледнете ги подобро предупредувањата и алармите за работните податоци на ниво на контролен пулт на поединечно возило. Тука можете да добиете детални информации за предупредувањата како неисправност на светлата, ниво на горивото, истрошеноста на плочките на сопирачките и притисокот на маслото. За да се олесни подлабока анализа, сите настани се евидентираат вклучувајќи ги параметрите како време на настанување, положба, податоци за возачот, часови на работа на моторот.

Клучни придобивки

  • Предупредувања и аларми од групите инструменти на возилата од вашиот возен парк.
  • Информации од групата инструменти како неисправност на светлата, притисок на маслото или истрошени плочки на сопирачките и друго.
  • Сите настани од Статус на возилата ги вклучуваат времето на настанување, име на возачот, километражата, часови на работа на моторот.
  • Известувања за настаните во статусот на возилата во реално време.

Земете ја контролата

Дилерот на Volvo Trucks може да ви помогне да имате контрола на вашите камиони и да ги откриете сите придобивки од услугата Статус на возилата.