Камиони

Volvo договори за услуги

Обезбедете го вашето време на работа

Дали сте подготвени да ги однесете вашиот камион, работата и бизнисот на следното ниво? Тоа го можете со сервисниот договор на Volvo. Користејќи водечка технологија за поврзување во индустријата и вештачка интелигенција, ги следиме критичните компоненти на вашиот камион во реално време, 24/7. Ова отвора свет на можности за зголемување на продуктивноста - како планирање на посетите на сервисната работилница според вистинската употреба на вашиот камион, па дури и предвидување и спречување непланирани застанувања.

Изберете го вашето ниво на поддршка

Мониторинг во реално време
Gold (следење во реално време)
Максимално поминато време во возење – сите поправки и превентивно одржување
  Услуги за времето поминато во возење (опционално)
  Планирање на поврзана услуга
  Одржување и проверки
  Поправки на погонска група
  Поправки што не ја опфаќаат погонската група
  Потрошни компоненти
  Мониторинг во реално време
Прочитај повеќе
Silver
Поправки на погонската група и превентивно одржување за подобра контрола на трошоците
  Услуги за времето поминато во возење (опционално)
  Планирање на поврзана услуга
  Одржување и проверки
  Поправки на погонска група
Прочитај повеќе
Blue
Превентивно одржување и сервисен план заснован на вистинската употреба на вашиот камион
  Услуги за времето поминато во возење (опционално)
  Планирање на поврзана услуга
  Одржување и проверки
Прочитај повеќе
Uptime Care
План за сервисирање заснован на вистинската употреба на вашиот камион
  Услуги за времето поминато во возење (опционално)
  Планирање на поврзана услуга
Прочитај повеќе

Што е мониторинг во реално време?

Денес, секој камион Volvo е опремен со еден од најнапредните телематски и дијагностички системи во индустријата. Ова – заедно со најновата технологија за поврзување - му овозможува на Volvo Trucks во реално време далечински да ги следи и анализира податоци за клучните компоненти и да предвиди кога ќе се појави дефект. Податоците се пренесуваат до Меѓународниот центар за оперативност на Volvo Trucks каде што се обработуваат и анализираат. Ако се појави предупредување, тогаш тоа се пренесува до домашниот дилер или до националниот центар за оперативност, за да можат да преземат превентивни дејства пред да дојде до дефект. Во моментов, мониторингот во реално време е вклучен во Volvo Gold Contract на повеќето европски пазари.

Погледнете како Следењето во реално време и услугите за оперативност го одржуваат вашиот камион на пат

Сметајте на техничарите на Volvo

Сметајте на нашите сертифицирани техничари на Volvo кои ќе го одржуваат вашиот камион во оптимална состојба. Имаме знаење, сите алатки на Volvo и сите потребни дијагностички системи и бази на податоци за да ја направиме вашата посета на сервисната работилница што е можно поефикасна. И секогаш користиме оригинални делови на Volvo.

Одржувањето на камионот во врвна состојба се исплаќа

Одржувањето на камионот во врвна состојба се исплаќа на многу начини. Сервисирањето што е однапред испланирано и проценето, го намалува ризикот од непланирани застои и ви дава поголема оперативна контрола, заштедувајќи време и пари за администрација. Добро сервисираниот камион е исто така посигурен, како и поекономичен и има поголема вредност на старо. Сето тоа ги снижува вкупните трошоци за поседување и ви го намалува оптоварувањето, така што можете да се фокусирате на вашиот бизнис.

Кој договор е вистинскиот за вас?

Локалниот дилер на Volvo Trucks ги има одговорите. Наминете или јавете им се за да го стават вашиот план за сервисирање во дејство.