Камиони

ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ И ИНФОРМАЦИИ НА КОРИСНИЦИТЕ

1. Обработката на личните податоци и целта на Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), Рег. бр. 556013-9700 („Компанијата“), со адреса на Gropegårdsgatan, 405 08 Gothenburg, Шведска, е контролорот на податоците за обработка на вашите лични податоци. Компанијата, како дел од својот бизнис, ќе ги обработува вашите лични податоци, на пример вашето име, името на компанијата, адресата, телефонскиот број, бројот на мобилниот телефон, адресата на е-пошта и другите детали за контакт, кои вие, како клиент, сте ги доставиле до Компанијата. Информациите ќе се користат за обработка и исполнување на вашето барање за информации во врска со достапноста на возила и на друг начин за администрација, оценување и развивање на односите со клиентите, на пример, насочени маркетинг кампањи од страна на Компанијата и нашите дилери (внатре и надвор од групацијата на Компанијата).

2. Пренос на личните податоци Личните податоци може да се пренесуваат или координираат, како внатре така и надвор од Европската унија, до компаниската група на Компанијата, нашите дилери и другите компании со кои Компанијата соработува на цврста основа, за целите опишани погоре.

3. Пристап Имате право на бесплатен пристап до вашите записи еднаш во календарската година. Тоа може да го организирате преку испраќање на писмено барање до нас. Барањето треба да го потпишете и да го испратите по пошта на адресата дадена подолу. Според тоа, не може да барате пристап до вашите податоци по е-пошта. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Customer Service 405 08 Gothenburg Sweden

4. Исправка Имате право да барате исправка, блокирање или бришење на личните податоци што Компанијата ги обработува за вас.

5. Согласност Со користење на нашата услуга за претплата, се согласувате со обработката на вашите лични податоци во согласност со наведеното погоре.