Камиони

Оригинално Volvo сервисирање

Вешти сервисери. Врвни делови. Специјални алатки. Оригиналното Volvo сервисирање го одржува вашиот камион во врвна состојба. И на патот. 

Ве покривме

Договорот за услуги на Volvo ви овозможува да преземете проактивен пристап кон сервисирањето и поправките. Исто така, помага да се продолжат интервалите за сервисирање. А тоа ви овозможува да закажувате сервисирање и поправки кога тоа најдобро одговара на работењето како целина. Резултатот? Спокој и максимално време во возна состојба.

Оригинална понуда

Договорот за услуги на Volvo ви овозможува да преземете проактивен пристап кон сервисирањето и поправките. Исто така, помага да се продолжат интервалите за сервисирање.
А тоа ви овозможува да закажувате сервисирање и поправки кога тоа најдобро одговара на работењето како целина. Резултатот? Спокој и максимално време во возна состојба.