Камиони

Услуга за управување со пневматици

Услуга за управување со пневматици

Искористете ги максимално вашите гуми и максимизирајте го вашето време на пат. Услугата за управување со гуми на Volvo се состои од напреден систем за предупредување за гуми што ви помага да предвидите и да избегнете инциденти поради гумите. Едношалтерскиот проток на услуги ги одржува вашите камиони и гуми во одлична состојба и го минимизира времето поминато во работилницата. И нашата посветена поддршка ќе ве води кон оптимална економичност на гуми.

Систем за предупредување за гуми

Оваа технологија за поврзување ви овозможува да имате постојан преглед на гумите на камионот, но и на приколката. Сензорите поставени во тркалата постојано ги регистрираат притисокот и температурата и ги пренесуваат податоците до возачот и матичната канцеларија.

Услуга со едно запирање

Нашата услуга со едно запирање ви овозможува да изведете сеопфатна солидна проверка на камионот и гумите во една брза постапка. Освен што ќе ви обезбеди одржување со висок квалитет, таа исто така го скратува времето поминато во сервисната работилница и го намалува бројот на потребни посети.

Скенирање на шарите за 7 секунди

Оваа единствена ласерска технологија обезбедува точни податоци за длабочината на шарите за сите ваши гуми за кусо време. Скенира четири тркала за само седум секунди и нуди зачудувачка точност на мерките од една десетина од милиметар.

Сеопфатна солидна проверка на вашиот камион и гуми

Поддршка за гуми

Ви помагаме да ги изберете гумите кои ја оптимизираат економичноста на гумите и ја минимизираат потрошувачката на гориво, во согласност со вашиот конкретен камион и работа. Исто така можеме да ви помогнеме да заштедите време и простор преку складирање на вашите гуми за време на летото и зимата.

Одобрено за ADR-транспорт

Ако превезувате опасни материи, бидете сигурни дека нашиот систем за предупредување за гуми е ATEX сертифициран и одобрен за ADR-транспорти. Ова додава друга димензија на безбедност и заштита на животната средина во транспортната индустрија.

Заштедете време, гуми и пари

Одржување што штеди време

Изведувањето на целото одржување на едно место заштедува на посетите на сервисната работилница и скапоценото време. Како и нашата ефикасна најмодерен метод на сервисирање.

Камион во врвна состојба

Нашето висококвалитетно одржување ги заштитува перформансите и вредноста на вашиот камион. Тоа го подобрува вашето време во возна состојба и ја одржува вашата работа побезбедна.

Намалени трошоци за гуми и гориво

Вистинските гуми и превентивното одржување, вклучувајќи го и точното нагодување на тркалата, овозможуваат да ги максимизирате ефикасноста на горивото и животниот век на шарите.

Погодност и помалку администрација

Со само една сервисна работилница за посетување, само еден контакт за повикување и само една фактура за обработка, вашето одржување станува многу полесно и поефикасно.

Помал ризик од непријатни изненадувања

Нашето превентивно одржување ви овозможува да дејствувате врз ризиците пред да се претворат во проблеми. Тоа го минимизира ризикот од застои, поправки и неочекувани трошоци.

Подобрена контрола на трошоците

Вашите оперативни трошоци стануваат попредвидливи. Плаќате фиксна цена по километар, а нашата превентивна грижа го минимизира ризикот од непредвидени поправки.

Оригинално Volvo сервисирање

Оригинално Volvo сервисирање

Нека вашиот камион го одржуваат највештите сервисери во најмодерната сервисна работилница користејќи ги најсоодветните алатки и делови.

Прочитајте повеќе за Услугата за управување со гуми