Камиони

Македонија

×
Услуга за управување со пневматици

Направете вашите гуми да го зголемат времето во возна состојба 

Услуга за управување со пневматици

Услугата за управување со гуми ви овозможува да го извлечете максимумот од вашите гуми и го максимизира вашето време на патот. Нејзиното напредно следење во реално време ви помага да ги предвидите и избегнете кои било инциденти поврзани со гумите. Нејзината најмодерна постапка на сервисирање ги одржува камионот и гумите во одлична состојба и го минимизира времето поминато во сервисната работилница. И како последно, но не и помалку важно, оваа услуга ќе ве води до оптимална економичност на гумите.

Следење во реално време

Оваа технологија заснована на поврзување, ви овозможува да имате постојан преглед врз гумите како на камионот така и на приколката. Сензорите поставени во тркалата постојано ги следат притисокот и температурата и ги пренесуваат податоците до возачот и матичната канцеларија.

Услуга со едно запирање

Нашата услуга со едно запирање ви овозможува да изведете сеопфатна здравствена проверка на вашиот камион и гумите во една брза постапка. Освен што ќе ви обезбеди одржување со висок квалитет, таа исто така го заштедува времето поминато во сервисната работилница и бројот на потребни посети.

Скенирање на шарите за 7 секунди

Оваа уникатна технологија базирана на ласер обезбедува за кратко време точни податоци за длабочината на шарите за сите ваши гуми. Таа скенира четири тркала за само седум секунди и нуди зачудувачка мерна точност од една десетина од милиметар.

Поддршка за гуми

Ви помагаме да ги изберете пневматиците кои ја оптимизираат економичноста на гумите и ја минимизираат потрошувачката на гориво, во согласност со вашиот специфичен камион и работа. Исто така можеме да ви помогнеме да заштедите време и простор преку складирање на вашите гуми за време на летото и зимата.

Поддршка за гуми

Заштедете време, гуми и пари

Service procedure

Одржување што штеди време

Изведувањето на целото одржување на едно место заштедува на посетите на сервисната работилница и скапоценото време. Како и нашата ефикасна најмодерна постапка на сервисирање.

Truck service

Камион во врвна состојба

Нашето висококвалитетно одржување ги заштитува перформансите и вредноста на вашиот камион. Тоа го подобрува вашето време во возна состојба и ја одржува вашата работа побезбедна.

Secured functionality

Намалени трошоци за гуми и гориво

Вистинските гуми и превентивното одржување, вклучувајќи го и точното нагодување на тркалата, овозможуваат да ги максимизирате ефикасноста на горивото и животниот век на шарите.

Driver

Погодност и помалку администрација

Со само една сервисна работилница за посетување, само еден контакт за повикување и само една фактура за обработка, вашето одржување станува многу полесно и поефикасно.

Optimised uptime

Помал ризик од непријатни изненадувања

Нашето превентивно одржување ви овозможува да дејствувате врз ризиците пред да се претворат во проблеми. Тоа го минимизира ризикот од застои, поправки и неочекувани трошоци.

Cost control

Подобрена контрола на трошоците

Нашите оперативни трошоци стануваат попредвидливи. Плаќате фиксна цена по километар, а нашата превентивна грижа го минимизира ризикот од непредвидени поправки.

Tyre Gold Contract

Златен договор за гуми

Златниот договор за гуми ви нуди сѐ: успокојувачко следење на гумите во реално време, ефикасна услуга со едно запирање и поволна поддршка за гуми. Сѐ ова по фиксна цена по километар, обезбедувајќи успокојувачка контрола на трошоците и помалку администрација.

Genuine Volvo Service

Оригинално Volvo сервисирање

Нека вашиот камион го одржуваат највештите сервисери во најмодерната сервисна работилница користејќи ги најсоодветните алатки и делови.

Прочитајте повеќе за Услугата за управување со гуми