Камиони

Volvo Gold Contract

Максимално поминато време во возење – сите поправки и превентивно одржување

Уживајте во целосна контрола на трошоците, безгрижна сопственост и максимално поминато време во возење со Volvo Gold Contract. Ги вклучува сите поправки, абење и оштетување и превентивно одржување, како и мониторинг во реално време на критичните компоненти на вашиот камион, 24/7. Ова ни овозможува да предвидиме кога ќе се случи дефект - и да преземеме итни мерки за да го спречиме тоа.

10 клучни придобивки од Gold

 • Вклучува мониторинг во реално време за да се предвидат и спречат непланираните застанувања, 24/7
 • Вклучува превентивно одржување приспособено на вистинската употреба на вашиот камион
 • Го максимизира вашето време поминато во возење
 • Го одржува камионот во врвна состојба
 • Овозможува целосна контрола на трошоците
 • Ја намалува вашата документација
 • Ја зголемува резидуалната вредност
 • Го намалува вкупниот трошок на сопственоста
 • Овозможува сопственост без грижи
 • Гарантира дека сервисирањето ќе го вршат овластени техничари на Volvo со оригинални делови на Volvo

Што е мониторинг во реално време?
 

Денес, секој камион Volvo е опремен со еден од најнапредните телематски и дијагностички системи во индустријата. Ова – заедно со најновата технологија за поврзување - му овозможува на Volvo Trucks во реално време далечински да ги следи и анализира податоци за клучните компоненти и да предвиди кога ќе се појави дефект. Податоците се пренесуваат до Меѓународниот центар за оперативност на Volvo Trucks каде што се обработуваат и анализираат. Ако се појави предупредување, тогаш тоа се пренесува до домашниот дилер или до националниот центар за оперативност, за да можат да преземат превентивни дејства пред да дојде до дефект. Во моментов, мониторингот во реално време е вклучен во Volvo Gold Contract на повеќето европски пазари. 

Ви треба поголема флексибилност? Flexi-Gold испорачува.
 

Volvo Flexi-Gold Contract е направен да одговара на ритамот на вашата деловна активност. Нуди исто како и Volvo Gold Contract, но со модел на плаќање заснован на употреба кој ви овозможува да ги усогласите вашите трошоци и приходи, бидејќи секоја фактура се базира на фактички изминатата километража. Плус, тој нуди опсег на флексибилност од +/-20% за проценетата годишна километража. И бидете сигурни дека нема да има ревизија на километражата на крајот на годината. 

Опционални услуги за времето поминато во возење
 

Проширете ја покриеноста со стручна помош, без разлика кога и каде ви треба.

Помош со влечење на Volvo

Доколку дојде до непланирано запирање, помошта е достапна 24/7 низ цела Европа. Возачот може едноставно да се јави или да го притисне копчето VAS во кабината за да се поврзе веднаш со оператор кој го зборува истиот јазик. Со поддршката од нашата огромна мрежа на партнерски влечни служби и овластени сервисни работилници, ќе го вратиме камионот на пат што е можно поскоро.

Проширена помош за влечење на Volvo

За уште поголем спокој, услугата Volvo Towing Assistance Extended ви дава дополнителна заштита со стартување со кабли, испорака на гориво, надзор на возилото и товарот, како и истовар и претовар на товар - плус транспорт, сместување во хотел, па дури и репатријација за возачот.

4 часа посветеност

Ако имате непланирано застанување, ќе направиме сè што можеме за брзо да се вратите на пат. Од моментот кога ќе го најавите застанувањето со Volvo Action Service, часовникот започнува. Доколку трае подолго од 4 часа, ќе ве обесштетиме финансиски. Посветеноста од 4 часа е опција во Volvo Gold Contract.

Сервисни договори на Volvo – детали

Мониторинг во реално време
Gold (следење во реално време)
Максимално поминато време во возење – сите поправки и превентивно одржување
  Услуги за времето поминато во возење (опционално)
  Планирање на поврзана услуга
  Одржување и проверки
  Поправки на погонска група
  Поправки што не ја опфаќаат погонската група
  Потрошни компоненти
  Мониторинг во реално време
Прочитај повеќе
Silver
Поправки на погонската група и превентивно одржување за подобра контрола на трошоците
  Услуги за времето поминато во возење (опционално)
  Планирање на поврзана услуга
  Одржување и проверки
  Поправки на погонска група
Прочитај повеќе
Blue
Превентивно одржување и сервисен план заснован на вистинската употреба на вашиот камион
  Услуги за времето поминато во возење (опционално)
  Планирање на поврзана услуга
  Одржување и проверки
Прочитај повеќе
Uptime Care
План за сервисирање заснован на вистинската употреба на вашиот камион
  Услуги за времето поминато во возење (опционално)
  Планирање на поврзана услуга
Прочитај повеќе

Кој договор е вистинскиот за вас?

Локалниот дилер на Volvo Trucks ги има одговорите. Наминете или јавете им се за да го стават вашиот план за сервисирање во дејство.