Камиони

Македонија

×
Зголемено време во возна состојба и добро одржуван камион

Контролирајте ги вашите трошоци

Volvo син договор

Зголемено време во возна состојба. Помал вкупен трошок за сопственост. И добро одржан камион. Со Volvo синиот договор вклучено е превентивно одржување и вие на самиот почеток ги знаете трошоците за сервисирање, со што добивате поголем увид и подобра оперативна контрола.

Далечинска дијагностика и одржување кога ви се потребни

Придобивки

  • Зголемено време во возна состојба
  • Превентивно одржување и план за сервисирање
  • Далечинска врска со сервисна работилница
  • Помал вкупен трошок за сопственост

Наши договори за услуги – детали

Одлики на договорот ЗЛАТЕН – FH/FM ЗЛАТЕН – FE/FL СРЕБРЕН СИН
  Прочитајте повеќе Прочитајте повеќе Прочитајте повеќе  
Превентивно одржување
План за сервисирање
Поправки на погонската група  
Сите поправки на камионот    
Далечинска врска со сервисна
работилница
Бесплатен камион за замена или финансиска    
компензација
100% време во возна состојба      
гаранција
Volvo Action   ✓*  
Service On-Call

* Volvo Action Service On-Call е стандарден кај Volvo FH, Volvo FH16 и Volvo FM, изборен за Volvo FMX и не се применува кај Volvo FE или Volvo FL.

Најдете го совршениот договор

Јавете се или посетете го дилерот на Volvo Trucks – тие ќе ви раскажат за опциите и ќе го најдат најдобриот договор за вашите потреби.