Камиони

Споделување информации преку rFMS 

Пристап до податоци

Дали веќе користите друга платформа освен Dynafleet за управување со вашиот возен парк? Погледнете ја подобро услугата Пристап до податоци. Таа ви овозможува да споделувате податоци од вашите камиони Volvo со други системи за управување со возен парк. Базирана на отворениот стандард rFMS, Пристап до податоци ви нуди флексибилност да работите ефикасно во управувањето со возниот парк без оглед на платформата.

Мешани возни паркови

Пристап до податоци ви овозможува ефикасно споделување податоци од вашето Volvo со претпочитаната платформа за управување со возен парк. Вашите камиони Volvo се подготвени со хардвер.

Сите ваши возила во Dynafleet

Дали користите Dynafleet во мешан возен парк со мноштво возила Volvo? Тогаш можете да ги земете податоците од камионите од други марки преку стандардот rFMS.

Прочитајте повеќе за Dynafleet

Направете го тоа на ваш начин

Дилерот на Volvo Trucks може да ви помогне во управувањето на возниот парк, оптимизирано за вашето работење, користејќи Пристап до податоци.