Камиони

Лесно за исполнување

Времиња на возачот

Добијте повеќе од вашите работни часови. Со Dynafleet – Времиња на возачот, можете да видите кој возач најдобро одговара за новата задача, кој треба да направи пауза и кој треба да заврши со работата за тој ден. Со овие информации на располагање, можете да ја зголемите вашата заработка користејќи го истиот капацитет на камионот.

Детали за возачите за лесно планирање

Може да се троши помалку време на планирање и администрација. Со цел да го поддржи ефикасното планирање на транспортот, Dynafleet веднаш ви кажува колку време секој возач може да потроши на новата задача врз основа на прописите на ЕУ за времиња на возење и одмор. Деталите за возење и одмор се корисни за изготвување фактури и пресметка на дневниците на возачите.

Далечинско преземање податоци од тахограф

Брза и ефикасна, услугата Dynafleet – Времиња на возачот ви дозволува да ги преземете податоците од тахографот од канцеларија, без оглед каде се наоѓаат камионот и возачот. Ова ви олеснува да ја одржувате вашата документација ажурирана. И 20-минутното рачно преземање на прирачникот го остава во минатото.

Заштедата од 20 минути за секое преземање податоци од тахограф за возен парк од 40 возила ви заштедува 13 часа месечно. Тоа е еден дополнителен месец годишно што може попродуктивно да се искористи.

Едноставен. Јасно. И во согласност со законот

Прописи за времето на возење, работни часови, управување на периодите за одмор и друго. Dynafleet внимава на сите активности на возачот преку прикажување на клучните информации на екранот и во извештаите за активноста на возачот. Поддршката за Времиња на возачот во кабината му помага на возачот да биде во согласност со законите за возење и одмор.

Клучни придобивки

  • Автоматско преземање податоци од меморијата на тахографот и дигиталната возачка картичка. Сите податоци се чуваат во Dynafleet, достапни во секое време
  • Прогнозата на Времиња на возачот постојано ги следи времињата на возачот и го предупредува менаџерот на возниот парк пред секое прекршување
  • Обезбедува основа за изготвување фактури и пресметка на дневниците на возачот
  • Полесно е да се управува и да се задоволат законите за времето на возење и одмор
  • Планирањето и администрацијата се поедноставени

Сега е моментот

Локалниот дилер на Volvo Trucks може да ви помогне да разберете кои услуги на Dynafleet се вистинските за вас и како најмногу да добиете од нив.