Камиони

Транспортен бизнис и законодавство

Максимизирање на времето во возна состојба, продуктивноста и профитот – тоа е резултат на темелно разбирање на вашиот бизнис и индустријата. И улогата што ја игра возачот во подобрување на продуктивноста на вашата компанија.

Нашиот курс за транспортен бизнис и законодавство ви го дава внатрешното знаење што ви е потребно. Тој нуди свежа перспектива за вашата улога како професионален возач и за начините како да се направи прописите, како што се времето за возење и периодите за одмор, да функционираат во ваша корист. Затоа, подгответе се да донесете уште повеќе вредност во вашата компанија.

Материјали за курсот
 

 • Разбирање на вашата улога како професионален возач  
 • Поглед на индустриските трендови
 • Начини за организирање на вашата работа
 • Транспортна економија
 • Работно време и тахограф

Придобивки од курсот
 

 • Помага да се создаде позитивна слика за вашата компанија и возачите 
 • Го зголемува знаењето за транспортната индустрија и нејзините услови 
 • Подобро разбирање на тоа како возачите можат да помогнат да се подобрат резултатите на компанијата
 • Го олеснува ефикасното почитување на законите и регулативите 
 • Создава подобра ситуација за возење со помалку стрес

Детали за курсот
 

 • Часови за CPC
 • Метод на обука
 • Цена на курсот
 • Референци за курсот

Станете возач со повеќе знаење

За да ги откриете времето и локацијата на нашиот следен курс и за да закажете курс, контактирајте со локалниот дилер на Volvo Trucks.