Дознајте како техниката на возење може да ја зголеми вашата ефикасност

Нашиот курс за ефикасно возење ви покажува како да добиете максимум од вашиот камион. Ја комбинираме најновата теорија со практична анализа и инструкции, сето тоа скроено за вашите транспортни операции. Ќе ја намалите потрошувачката на гориво до 10%, така што тоа може да биде една од најдобрите инвестиции што ќе ги направите оваа година.

Материјали за курсот

 • Како вашето однесување при возење влијае врз потрошувачката на гориво
 • Теоријата за безбедно возење со ефикасна потрошувачка на горивото
 • Вовед за одликите на возилото и техниките на возење
 • Проценка на вашата техника на возење, проследена со инструкции 
 • Како вашата техника на возење влијае врз животната средина

Придобивки од курсот

 • Помалку гориво, AdBlue и трошоци за одржување
 • Намален стрес и замор
 • Подобро искористување на вашето возило
 • Зголемена безбедност
 • Помал ризик од повреди и оштетување на возилото
 • Намалено влијание врз животната средина

Детали за курсот

 • Часови за CPC
 • Метод на обука
 • Цена на курсот
 • Референци за курсот
VT

Станете поефикасен возач

За да ги откриете времето и локацијата на нашиот следен курс и за да закажете курс, контактирајте со локалниот дилер на Volvo Trucks.

Најдете го вашиот локален дилер