Камиони

Како добрата стратегија за полнење може да го прошири опсегот на електричниот камион

| 3 минути
Електричните камиони отвораат нови можности за низок шум и нула емисија на издувни гасови. Доброто планирање кога станува збор за маршрутите, времето на возење и можностите за полнење ја одржуваат продуктивноста висока.
Рачно полнење на камион.
Со добро планирање, електричниот камион може да ја има истата продуктивност како конвенционалниот камион.

Знаењето колку енергија ви треба, како и кога и каде можете да го наполните возилото се важни аспекти за размислување кога станува збор за планирање на маршрутата на возење. Но, со правилна стратегија за полнење, вашето електрично возило може да ја постигне истата продуктивност како и конвенционален камион.

Каде може да наполните електричен камион денес?

Првично, повеќето електрични камиони ќе треба да се полнат преку ноќ во нивното домашно складиште. Со користење на вграден полнач со наизменична струја (43 kW) ќе бидат потребни околу десет часа за полнење на батеријата од празна до полна. Со користење на DC полнач (максимум 250 kW) ова може да се намали на само два часа. Ако се користи полнење со голема моќност, полнењето најверојатно ќе биде кратко за да се загарантира доволно енергија за да ја завршите транспортната задача.

Затоа, најлесните маршрути за електрично возило се оние кои не бараат големи потреби за енергија или долги растојанија.

„На пример, ако управувате со возила за отпад што работат само неколку часа на ден со мала брзина, тогаш полнењето преку ноќ е веројатно доволно“, вели Хенрик Енгдал, директор за развој на бизнисот, Volvo Trucks. „Но, ако сте во регионален транспорт, каде што треба да поминете подолги растојанија, тогаш можеби ќе треба да најдете можности за полнење долж вашата маршрута“.

На пример, ако камионот редовно патува помеѓу две поставени складишта во опсег од 300 km, станицата за полнење на секое треба да биде доволна за да овозможи 24/7 работа на електричното возило. Слична поставеност во моментов се тестира од DHL. Друга опција за зголемување на опсегот на електричниот камион е да се комбинираат AD и DC полнењето. На пример, со користење на AC полнење преку ноќ и DC полнење во средината на денот за време на паузата на возачот, електричен камион може да помине подолги растојанија.  

Поголемите мрежи за полнење значат повеќе можности за полнење

Инвестициите во јавната инфраструктура за полнење – и од јавниот и од приватниот сектор – се зголемуваат ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЛНЕЊЕ. Во наредните години, ќе видиме повеќе станици за полнење достапни за возачите на камиони. Ќе видиме и повеќе инсталирани полначи во области каде камионите често се стационарни - на пример, места за товарење и постојки за камиони. Во јули 2021 година, Volvo Group ја објави својата намера да биде дел од заедничко вложување, чија цел е да инсталира и оперира со најмалку 1.700 точки за полнење во рок од пет години.

„Полнењето долж маршрутата е одлично решение за проширување на опсегот на електричниот камион, односно каде што возилото треба да застане – за товарење, истовар, одмор на возачот и слично – бидејќи не ја загрозувате продуктивноста или времето на работа“, вели Хенрик.

Во наредните години, како што технологијата продолжува да се подобрува за да се овозможи побрзо полнење и станиците за полнење стануваат се повообичаени, вклучувањето на можностите за полнење во планирањето на рутата ќе стане полесно.

Ова се однесува на другиот текст што моментално го изработуваме за „Содржина на знаење“ со Магнус Бробак.

Сродни написи

Latest Press Release

Latest Press Release