Камиони

Volvo Trucks
2022-11-16
3 минути
Електромобилност
Author
Volvo Trucks

Камиони со горивни ќелии – Кога и зошто ни се потребни?

Денес има многу врева околу камионите со горивни ќелии. Даниел Бергстранд, продукт менаџер за камиони со горивни ќелии во Volvo Trucks, е добро информиран за оваа навремена тема. Да ги слушнеме неговите ставови за најновите случувања – и зошто овие камиони се потребни во транспортната индустрија.

 

Што е камион со водородни горивни ќелии?

Камион со горивни ќелии е електричен камион кој генерира енергија од горивни ќелии кои се напојуваат од водород складиран во резервоарите во камионот. Во горивни ќелии, водородот и кислородот се комбинираат преку електрохемиска реакција за да се генерира електрична енергија, топлина и вода. Ова е голема разлика во споредба со електричен камион со батерии, кој енергијата ја добива од батерии што се полнат преку надворешен извор на електрична енергија.

 

Кога има смисла транспортна компанија да избере камион со горивни ќелии?

Камионите со горивни ќелии ќе бидат особено погодни за подолги растојанија и тешки задачи кои бараат енергија. Исто така, ќе бидaт паметен избор кога нема време за полнење на батериите, на пример, на камиони кои работат деноноќно. Покрај тоа, камионите со горивни ќелии можат да бидат добра опција во земји и региони каде што не е можно брзо полнење на електричен камион со батерии поради ограничувањата во електричната мрежа.

Даниел Бергстранд е менаџер на производи за камиони со горивни ќелии во Volvo.

Кои се најголемите придобивки од камиониве?

Најочигледната придобивка е тоа што е технологија со нула емисии, која овозможува транспорт на долги растојанија без издувни гасови освен вода. Досегот и времето за полнење гориво се многу импресивни бидејќи досегот на камион со горивни ќелии може да биде до 1.000 km, а полнењето гориво се врши за помалку од 15 минути.

 

Камион со горивни ќелии се напојува со водород. Деновиве многу се зборува за водород, зошто е тоа така?

Водородот дава можност за складирање на енергија. Ова значи дека може, на пример, да се користи за складирање на енергија од нерамномерно произведени обновливи извори, како што се ветерот и сончевата енергија, кои инаку може да се трошат само кога се произведуваат. Тоа е одлична можност да се намалат или елиминираат влијанијата врз климата.

Многу индустрии, како што се челичната и хемиската индустрија, ќе бараат водород произведен од обновливи извори на енергија за да можат да се префрлат на климатски неутрално производство. Затоа, широко распространето е мислењето дека водородот ќе биде достапен во големи количини во иднина, нешто што ќе има корист и за транспортната индустрија.

The range of a fuel cell truck can be up to 1,000 km and refueling is done in less than 15 minutes.

Колку камиони со горивни ќелии ќе видиме на патиштата во иднина?

Тоа е тешко да се предвиди денес. Тоа зависи, меѓу другото, од развојот на технологијата, пристапот до водород и трошоците за него, како и од политичките одлуки во врска со оданочувањето и законодавството.

 

До каде стигна Volvo со развојот на камионите со горивни ќелии и кои се клучните пресвртници што претстојат?

Додека зборуваме, извршуваме тестови на нашите камиони со горивни ќелии на нашата тест патека, што е многу возбудливо. Во 2023 година ќе започнеме да спроведуваме тестови на јавни патишта и во 2025 година ќе започнеме со избрани пилот-проекти на клиенти. Лансирањето на нашите камиони со горивни ќелии ќе се случи во втората половина на оваа деценија, така што имаме уште многу пат дотаму.

Но, превозниците не мора да чекаат да го започнат патувањето кон транспорт со нулта емисија. Volvo веќе денес нуди комплетна палета на електрични камиони со батерии, кои се многу конкурентни. Тие ќе продолжат да бидат многу важни за декарбонизација на транспортната индустрија и кога ќе станат достапни камиони со горивни ќелии. Друга опција за декарбонизирање на транспортот се нашите моментално достапни камиони кои работат на обновливи горива, како што се биогас и HVO (хидрогенизирано растително масло). 

Дознајте повеќе за камионите со горивни ќелии