Камиони

Првата виртуелна обука на сервисери за електрични камиони

Во Volvo Trucks Македонија, на почетокот на годината, на уникатен начин - преку виртуелни средства беше извршена првата обука на сервисери за електрични камиони. Оваа обука за виртуелна реалност е прва не само во компанијата Volvo во Македонија, туку и прва од ваков вид во индустријата за камиони.

 

Обуката беше успешно спроведена со техничари вработени во сервисно-продажниот центар на Volvo во Скопје. Во првиот дел сервисерите се запознаа со упатствата за безбедно исклучување на висок напон на електричен камион. После тоа, обуката беше спроведена „во живо“ - на виртуелно прикажан камион и неговите главни компоненти.

„Со ова навреме се подготвуваме за нова технолошка ера - не само за сервисирање на електрични камиони, туку и за сосема нов начин на обука на сервисерите. Овој метод ни овозможува да ги добиеме сите инструкции за работа или можни проблеми при отстранување на проблеми од експерти на стотици или дури илјадници километри оддалечени од сервисниот техничар“, вели техничкиот тренер за Volvo Trucks Adriatic South пазарот, инженерот Горан Кулевски.

 

Обуката за виртуелна реалност е технички понапорна. Потребни се посебни работи - VR Oculus Quest 2 очила што ги носи лицето што тренира, добра интернет конекција и просторија со минимална површина од десет квадратни метри (за поголеми возила и малку поголеми површини).

 

Volvo Trucks веќе има искуство со примена на технологијата за виртуелна реалност, бидејќи таа е веќе користена во два циклуса. Првата апликација беше во конкуренција на сервисери на натпреварот VISTA. Овој натпревар вклучува вработени после продажбата на Volvo Trucks Corporation ширум светот - да решаваат задачи заради натпреварување.