Камиони

Договори за услуги

Подолу ќе ги најдете достапните договори за услуги што го нуди Volvo Trucks.

Договориве за услуги ги утврдуваат условите и одредбите за кои се обезбедуваат нашите услуги. Специфичните услови за одредени услуги се утврдени одделно во документите.

За понатамошни прашања, контактирајте со кој било овластен застапник на Volvo Trucks.

Dynafleet

Dynafleet Service Agreement -EN Format PDF Size 132 KB
Dynafleet Service Agreement - MK Format PDF Size 126 KB

Data Access Service Agreement

Data Access Service Agreement-EN Format PDF Size 160 KB

My Truck

My Truck Service Agreement-EN Format PDF Size 134 KB
My Truck Service Agreement-MK Format PDF Size 139 KB

Charger Monitoring Agreement

Intelligent Speed Assistance Service Agreement

Sygic Navigation Service Agreement

Volvo Fleet Service Agreement 

Имате прашање?

Локалниот дилер на Volvo Trucks ќе го има одговорот. Наминете, јавете се или побарајте да ве посетат.