Камиони

Договори за услуги

Подолу ќе ги најдете достапните договори за услуги што го нуди Volvo Trucks.

Договориве за услуги ги утврдуваат условите и одредбите за кои се обезбедуваат нашите услуги. Специфичните услови за одредени услуги се утврдени одделно во документите.

За понатамошни прашања, контактирајте со кој било овластен застапник на Volvo Trucks.

Имате прашање?

Локалниот дилер на Volvo Trucks ќе го има одговорот. Наминете, јавете се или побарајте да ве посетат.