Камиони

ДОГОВОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИ

Овој дел содржи информации и линкови до вашиот Договор за управување со податоци („DMA“ или „Договор“)

Договорот за управување со податоци е договор за употреба на податоци за возилото и треба да го склучи клиентот со цел да ги добие поврзаните услуги.

За клиенти кои се пријавуваат преку Volvo Connect, условите за користење на корисникот ќе бидат поврзани со потпишувањето на DMA.

Ако вие како клиент сакате да го откажете DMA или имате какви било прашања во врска со DMA, контактирајте со кој било овластен застапник на Volvo.

Дали сакате да ги откажете услугите и DMA договорот?
 

Во случај да сакате да ги откажете Договорот за управување со податоци и услугите, пополнете го формуларот подолу, потпишете го и испратете скенирана копија до вашиот продавач.

Пред да го направите ова, ве молиме контактирајте го овластениот застапник на Volvo.

Дали го продавате возилото - промена на сопственоста
 

Во случај да го предадете вашето возило (преку продажба или преку друг начин на промена на сопственик), потребна ни е вашата поддршка за да го известиме новиот сопственик дека треба да го потпише Договорот за управување со податоци со Volvo Truck Corporation. Ако новиот сопственик не ви потврдил дека го потпишал овој договор, пополнете го формуларот подолу, потпишете го и испратете скенирана копија на: connected.services@volvo.com

Имате прашање?

Локалниот дилер на Volvo Trucks ќе го има одговорот. Наминете, јавете се или побарајте да ве посетат.