Спецификации за погонската група на Volvo FMX

• Мотори
• I-Shift
• I-Shift со двојна спојка
• Софтверски пакети за I-Shift
• Powertronic

• Задни оски
• Преносни односи на задните оски
• Комбинации на погонската група
• Приклучоци за давање погон

Мотори

  D11K D13K
Стандард за емисија Euro 6 Euro 6
Број на цилиндри 6 6
Работна зафатнина 10,8 dm³ 12,8 dm³
Òд на клипот 152 mm 158 mm
Дијаметар на цилиндерот 123 mm 131 mm
Однос на компресија 17:1 18:1 (420, 460, 500 КС), 17:1 (540 КС)
Економичен број вртежи 1.000–1.500 вртежи/мин 950–1.400 вртежи/мин
Сопирачки ефект со издувни гасови 160 kW (2.400 вртежи/мин) 200 kW (2.300 вртежи/мин)
Ефект на VEB 290 kW (2.400 вртежи/мин)  
VEB опција  
Ефект на VEB+   375 kW (2.300 вртежи/мин)
VEB+   опција
Филтри за масло 2 со полн проток, 1 бајпас 2 со полн проток, 1 бајпас
Зафатнина на маслото за менување, со филтерот 36 l 33 l
Вкупна зафатнина на системот за ладење 36 l 38 l

Предуслови за горивото

Гориво без сулфур (EN590, макс. 10 ppm сулфур)
Био-дизел генерација 2 (EN15940, синтетички дизели)

  

Приклучок за давање погон монтиран на моторот

  Излезен вртежен момент Преносен однос
EPTT650 650 Nm* 1.26:1
EPTT1000 1.000 Nm* 1.26:1
* Излезен вртежен момент при возење и во мирување.
D11K - МОЌНОСТ/ВРТЕЖЕН МОМЕНТ

D11K - МОЌНОСТ/ВРТЕЖЕН МОМЕНТ

Нето-излезна моќност во согласност со: EC 582/2011

 

 

D11K330 (243 kW)  
Макс. моќност при 1.600-1.900 вртежи/мин 330 КС
Макс. вртежен момент при 950-1.400 вртежи/мин 1.600 Nm
D11K380 (280 kW)  
Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин 380 КС
Максимален вртежен момент при 950–1.400 вртежи/мин 1.800 Nm
D11K430 (316 kW)  
Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин 430 КС
Максимален вртежен момент при 1.000–1.400 вртежи/мин 2.050 Nm
D11K460 (338 kW)  
Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин 460 КС
Максимален вртежен момент при 1.050–1.400 вртежи/мин 2.200 Nm
D13K – МОЌНОСТ/ВРТЕЖЕН МОМЕНТ

D13K – МОЌНОСТ/ВРТЕЖЕН МОМЕНТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Нето-излезна моќност во согласност со: EC 582/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

D13K420 (309 kW)  
Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин 420 КС
Максимален вртежен момент при 860–1.400 вртежи/мин 2.100 Nm
D13K460 (338 kW)  
Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин 460 КС
Максимален вртежен момент при 900–1.400 вртежи/мин 2.300 Nm
D13K500 (368 kW)  
Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин 500 КС
Максимален вртежен момент при 980–1.270 вртежи/мин 2.500 Nm
D13K540 (397 KW)  
Максимална моќност при 1.450–1.800 вртежи/мин 540 КС
Максимален вртежен момент при 1.000–1.460 вртежи/мин 2.600 Nm
I-Shift

Менувач со делител и со менување на опсезите со 12 степени на пренос и со автоматски систем за менување на степените на пренос. I-Shift може да биде опремен со компактен забавувач, приклучок за давање погон, резервна пумпа за сервото на управувачот и разладувач на маслото.

Спецификации

Тип
Највисок степен на пренос
Вртежен момент на моторот
Одобрение на БМК
AT2412F Директен 2.400 Nm 44 t
AT2612F Директен 2.600 Nm 100 t
ATO2612F Overdrive 2.600 Nm 100 t

Спецификации на I-Shift со двојна спојка

Тип Највисок степен на пренос Вртежен момент на моторот (Nm) Одобрение за БМК (тони)
SPO2812 Overdrive 2800 80

Софтверски пакети за I-Shift

Основна верзија (TP-BAS)
TP-BAS е стандардниот софтверски пакет што се доставува со I-Shift и ги вклучува основните функции на менувачот за сестрано возење.

Софтвер за промена на I-Shift распределувачкиот преносник (TP-DIST)
TP-DIST ги приспособува функциите на менувачот на специфичните услови во делот за дистрибуција. Софтверскиот пакет вклучува функции што помагаат на способноста за маневрирање кога се стартува од статична положба, при маневрирање и при возење со мала брзина.

Софтвер за промена на I-Shift градежен преносник (TP-CON)
TP-CON ги приспособува функциите на менувачот на специфичните услови во делот за градежништво. Софтверскиот пакет вклучува функции што помагаат на способноста за маневрирање кога се стартува од статична положба, при маневрирање и при возење со мала брзина. Овој софтвер може да издржи потешки услови на патот.

Софтвер за промена на I-Shift преносникот за долги релации (TP-LONG)
TP-LONG вклучува интелигентни функции што ја минимизираат потрошувачката на горивото. Овој софтверски пакет е идеален за работа на долги релации каде што најважна е потрошувачката на горивото. Пакетот ја вклучува и функцијата I-Roll.

Транспорт во тешки услови (TP-HD)
TP-HD го оптимизира I-Shift за транспорт во тешки услови со големи бруто-маси на комбинацијата (>85 тони). Без разлика на бруто-тежината на комбинацијата, возачот секогаш може да го оптимизира возењето со избирање или деактивирање на режимот за тешки задачи и активирање на режимот превоз за долги релации. Функциите во софтверскиот пакет нуди и
корист за камиони што влечат повеќе приколки.

Софтверски пакети за I-Shift

Варијанти на распродажба TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Основни PTO-функции (APF-BAS)
Подобрени PTO-функции (APF-ENH) o o o o o
Основно поставување на изборот на степенот на пренос (AMSO-BAS)
Подобрено приспособување за избор на степенот на пренос, вкл. Kickdown (AMSO-AUT) o o o
Основни Vocational-функции (AVO-BAS)
Подобрени перформанси – Лоши патишта (AVO-ENH) o o o
Основна стратегија за менување на степенот на пренос
Менување на степенот на пренос со добар перформанс
Следење на температурата на маслото во менувачот
Вклучување на тежок старт
I-Roll (•)
Паметен темпомат (•)
Контрола на поаѓањето
Подобрена стратегија за менување на степените на пренос (GCW ≤ 85 t)
Контрола на БМК за тешки услови (85 t < GCW ≤ 180 t)
Степен на пренос за многу бавно движење* (ASO-ULC) o o o
Степен на пренос за бавно движење* (ASO-C) o o o
Повеќе брзини за возење наназад* (ARSO-MSR) o o o
I-See, користење GPS-податоци o o

• Стандардно (•) Функцијата може да се користи кога е активиран TP-LONG. o Опција – Не е достапно
*Само AT2612F, ATO2612F, ARSO-MSR бара ASO-ULC или ASO-C.
**Само AT2612F и ATO2612F

Објаснување на I-Shift функциите

Основна стратегија за менување на степенот на пренос
Автоматски избор на вистинскиот степен на пренос за тргнување (1 – 6 степен на пренос). Изборот на степен на пренос за тргнување зависи од бруто-масата и од наваленоста на патот.

Менување на степените на пренос со добар перформанс
Дава побрзо и понежно менување со интелигентно користење на моторната сопирачка, спојката на возилото и специјалната сопирачка на преносот.

Основно приспособување на изборот на степенот на пренос
Овозможува приспособување на изборот на степенот на пренос со копчињата на рачката на менувачот при моторното сопирање во автоматски режим.

Следење на температурата на маслото на менувачот
Ја покажува температурата на маслото на менувачот на информативниот екран.

Подобрена стратегија за менување на степените на пренос
Со взаемно дејство со EBS и ECS, се олеснува тргнувањето и маневрирањето на тесни места. Го максимизира ефектот на сопирање на VEB/VEB+ со автоматско избирање на вистинскиот степен на пренос, така што моторот работи со голем број вртежи. Кога се менува степенот на пренос при моторно сопирање, се активираат сопирачките на тркалата за да го компензираат губитокот на вртежниот момент на сопирање.

Контрола на поаѓање
Го оптимизира изборот на степенот на пренос и EBS-функциите за маневрирање при мали брзини. Меѓу другото, ова исто така обезбедува функцијата „Помош за стартување на нагорнина“ да биде активирана само на нагорнини.

I-Roll
Автоматско вклучување и исклучување на функција за слободно движење во лер, со цел да се намали потрошувачката на горивото. I-Roll се користи кога не е потребна моќност од моторот, ниту моторно сопирање: на пример, на рамни патишта.

Smart контрола на крстарење
Заемно дејствува со „Brake Cruise“ на возилото и осигурува да не се активираат непотребно помошните сопирачки. Така, функцијата на слободно движење во лер може да биде искористена до уште поголем степен.

I-See
Интелигентен дел од софтверот за I-Shift којшто може да ги запомни топографските податоци и да ги користи тие информации за да заштеди гориво и да го подобри комфорот на возење. Податоците се зачувани во база на податоци достапнa за другите корисници на I-See. Во нарачката на I-See вклучен е и темпоматот I-Cruise. (I-Cruise може да се нарача и одделно.)

Контрола на БМК за тешки услови
Го оптимизира изборот на степенот на пренос за големи бруто-маси на композицијата, 85–180
тони.

Дополнителни опции

Подобрени PTO-функции
Неколку функции што го олеснуваат користењето на приклучоците за давање погон.

Подобрено приспособување на изборот на степенот на пренос вклучувајќи kick-down
Овозможува да се приспособи изборот на степенот на пренос со копчињата на рачката на менувачот при тргнувањето и кога се вози во автоматски режим. Kick-down функцијата го одбира вистинскиот степен на пренос за постигнување максимално забрзување.

Подобрени перформанси – Лоши патишта
Неколку функции кои го приспособуваат менувањето на степените на пренос, помагаат при стартувањето и возењето во лоши улови на патот и ридести терени.

Powertronic

Целосно автоматска „power-shift“ трансмисија, со конвертор на вртежниот момент и со разладувач на маслото. Ги менува степените на пренос без губење на моќноста. Powertronic може уште во фабриката да биде опремен со приклучок за давање погон, интегриран забавувач и резервна пумпа за сервото на управувачот.

Powertronic

Тип Највисок степен на пренос Вртежен момент на моторот (Nm) Одобрение за БМК (тони)
PT2106 Директен 2100 44
PT2606 Директен 2600 60

Powertronic, Интегрирани програми за возење

горивото

Наменет за оптимална економија на горивото. Менувањето на степенот на пренос се случува при најекономичниот број вртежи.

Перформанси

Се користи кога е потребна дополнителна излезна моќност на моторот. Ги менува степените на пренос при поголем број вртежи на моторот

Задни оски

Тип Комбинација на Запченици Максимален вртежен момент (Nm) Макс. оптоварување на оска/повеќеосна група (тони) Одобрение за БМК (тони)
Едностепен пренос          
RSS1344C/D Единечна Хипоидни 2600 13 44
RSS1356 Единечна Хипоидни 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Единечна Хипоидни 3550 13 70
RTS2370A Тандем Хипоидни 3550 23 80
RSS1144 Единечна Хипоидни 2800 11.7 44
Редукција во главината на тркалото          
RSH1365 Единечна Спирални закосени 2400 13 65
RSH1370F Единечна Конусни со спирални запци 3550 13 70
RTH2610F Тандем Конусни со спирални запци 3550 26 100
RTH3210F Тандем Конусни со спирални запци 3550 32 100
RTH3312 Тандем Конусни со спирални запци 3550 33 120
           

Преносни односи на задните оски

RSS1144 RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1365 RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1 2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.61:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1 2.47:1* 2.64:1 2.64:1 2.57:1

3.76:1

3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.83:1 4.12:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 2.85:1 3.10:1 3.08:1 3.09:1 4.55:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.08:1 3.44:1 3.40:1 3.40:1   4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
  3.36:1 3.67:1 3.67:1 3.78:1   5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
  3.70:1   4.11:1 4.13:1     4.55:1 4.55:1 7.21:1
  4.11:1     4.50:1     5.41:1 5.41:1  
  4.63:1     5.14:1     6.18:1 6.18:1  
  5.29:1     5.67:1       7.21:1  
        6.17:1          

* За RSS1344D.

Комбинации на погонска група

  D11K330 D11K370 D11K410 D11K450 D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Powertronic                
PT2106        
PT2606        
                 
I-Shift                
AT2412F    
AT2612F
ATO2612F
                 
I-Shift со двојна спојка                
SP02812          
Оски со едностепен пренос                
RSS1144A
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSS1144
Оски со редукција во главината на тркалото                
RSH1365  
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
                 
Погонска предна оска / Распределувачки преносник                
FAA11/FAA21/V2501TB

Приклучоци за давање погон

МОНТИРАНИ НА МОТОРОТ

PTER-DIN
Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот за директен погон на хидраулична пумпа.

PTER1400
Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот со фланша за хидраулична пумпа.

PTER100
Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот со фланша за хидраулична пумпа.

МОНТИРАНИ НА МЕНУВАЧОТ

PTR-F
Спојување преку фланша за мал и за голем број на вртежи.

PTR-FL/FH
Спојување преку фланша за мал и за голем број на вртежи.

PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Мал/среден/голем број вртежи со DIN-спојување за директно приклучување хидраулична пумпа.

PTRD-F
Голем број на вртежи со спојување со фланша за директно поставено погонско вратило.

PTRD-D
Голем број вртежи со двоен погон. DIN спојување напред и назад за директно поврзување хидраулични пумпи.

PTRD-D1
Голем број вртежи со двоен погон. Спојување со фланша одзади и DIN спојка напред.

PTRD-D2
Голем број вртежи со двоен погон одзади и единечен погон напред. Спојување на две фланши одзади и една DIN-спојка напред.  

Преземи

Спецификации за погонската група

Преземете ги комплетните спецификации на погонската група како PDF. Преземи(PDF, 3.3 MB)
Најдете го вашиот локален дилер

Приближете се до Volvo FMX

Специфицирајте го вашиот совршен камион. Сè се случува кај локалниот дилер на Volvo Trucks.

Најдете го вашиот локален дилер