Листови со податоци

Податоци - сè што ќе ви биде потребно. Преземете ги листовите со податоци во PDF-формат за опсегот на Volvo FMX од следниве веб-врски.

Најдете го вашиот локален дилер

Приближете се до Volvo FMX

Специфицирајте го вашиот совршен камион. Сè се случува кај локалниот дилер на Volvo Trucks.

Најдете го вашиот локален дилер