Пакет за економија на горивото при превоз на долги релации

Пакет за економија на горивото при превоз на долги релации

 • Гаснење на моторот во празен òд
 • I-Cruise со I-Roll
 • Пумпа со променлива зафатнина за сервото на управувачот
 • Нов I-See
 • I-Shift со оптимизиран софтвер за превоз на долги релации

Пакет+ за економија на горивото при превоз на долги релации

Пакет+ за економија на горивото при превоз на долги релации

 • Гаснење на моторот во празен òд
 • I-Cruise со I-Roll
 • Пумпа со променлива зафатнина за сервото на управувачот
 • Нов I-See
 • I-Shift со оптимизиран софтвер за превоз на долги релации
 • Ладител на менувачот
 • Ефикасен раздвојлив воздушен компресор

Најдете го вашиот локален дилер

Подготвени сте да заштедите?

Наминете кај локалниот дилер на Volvo Trucks – тие ќе ви помогнат да ја намалите потрошувачката на гориво.

Најдете го вашиот локален дилер