Tridem Bogie со три оски

Мирно минувајте ги кривините

Повеќеосната група со три оски ја подобрува способноста за маневрирање на тесни места – дури и на најтесните патишта. За да заштедите гориво и да го спречите абењето на пневматиците, може да ја кренете едната (или дури и двете) од оските кога возите ненатоварени по добри патишта. А со оптимизирање на притисокот на секоја задна оска, добивате подобра влечна сила кога ви е потребна.

Лесно за маневрирање и комфорно возење

Лесно за маневрирање и комфорно возење

Повеќеосната група Tridem доаѓа со избор на tag-оска (зад погонските оски) или pusher-оска (пред погонските оски). Или со двете ако возите 8x2.
Поради тоа што оските може хидраулично да се управуваат, радиусот на свртување е многу помал во споредба со камион со двојни предни оски. Ова го олеснува маневрирањето на тешките патишта. Плус, воздушното потпирање овозможува комфорно возење, особено кога е без товар.

Автоматското кревање на оската заштедува гориво и го намалува абењето на пневматиците

Кренете ја оската и штедете гориво

Кога непогонуваната оска не е потребна за да ја распореди тежината, таа автоматски се крева – заштедувајќи гориво и намалувајќи го абењето на пневматиците. За да се избегне преоптоварување, оската автоматски се спушта штом го натоварите камионот.

Конфигурации на Tridem оски

Tridem е достапен за конфигурации со четири или пет оски, вклучувајќи ја новата 10x4. Сите имаат воздушно потпирање и може да бидат опремени со оски со редукција во главината на тркалото.

Достапни конфигурации

Тип   Оски   Потпирање   Максимално оптоварување на повеќеосната група   Tag/pusher оски
RAPDT-GR   8×2R   Воздушно   32t   Pusher-оска (управувана)
+ tag-оска (фиксна/управувана)
RADDT-GR   8×4R, 10×4R   Воздушно   36t   Tag-оска (управувана)
RAPDD-GR   8×4R, 8×4T   Воздушно   35t   Pusher-оска (управувана)
R = Соло-камион, T = Влечно возило
VT

Свртете наваму

Сакате да видите на колку мал простор можете да свртите? Упатете се кај локалниот дилер на Volvo Trucks и искусете го Tridem и самите.

Најдете го вашиот локален дилер