Камионот ги знае градиентите на патот пред него и му кажува на моторот и на трансмисијата I-Shift како да ја максимизира кинетичката енергија на камионот, да заштеди гориво и да го намали CO2

Андерс Ериксон

Развоен инженер за I-See, Volvo Trucks

Гледајте филм за придобивките од I-See

Заштеди со I-See

Преземете ги податоците во движење

Поврзани сте со „облакот“

Како што возите, I-See користи GPRS/3G технологија за преземање податоци за ридовите во насоката на која патувате. Ако се приближите на рид кој не е во базата на податоци (или во работната меморија на I-See), I-See ги бележи информациите за ридот, потоа ги става во облакот, така што податоците се достапни за наредниот корисник на I-See. Ова колективно знаење овозможува максимизирање на заштедата на горивото – дури и при првото минување.

Најдете го вашиот локален дилер

Се гледате себеси како заштедувате повеќе?

Посетете го локалниот дилер на Volvo Trucks за разгледување на сите наши одлики и услуги за заштеда на гориво.

Најдете го вашиот локален дилер