Спецификации за погонската група на Volvo FH16

  • Мотори
  • I-Shift
  • Софтверски пакети за I-Shift
  • Задни оски
  • Преносни односи на задните оски
  • Комбинации на погонска група
  • Приклучоци за давање погон

Мотори

  D16K 
Стандард за емисија  Euro 6
Број на цилиндри 
Работна зафатнина  16,1 dm³ 
Òд на клипот  165 mm 
Дијаметар на цилиндерот  144 mm
Однос на компресија  16.0:1
Економичен број вртежи  950–1.400 вртежи/мин
Моќност на сопирање со издувни гасови 230 kW (2.200 вртежи/мин)
Ефект на VEB+  470 kW (2.200 вртежи/мин)
VEB+  опција 
Филтри за масло  2 со полн проток, 1 бајпас 
Зафатнина на маслото за менување, со филтерот  42 l 
Вкупна зафатнина на системот за ладење  48 l 

Предуслови за горивото

Гориво без сулфур (EN590, макс. 10 ppm сулфур)
Био-дизел генерација 2 (EN15940, синтетички дизел)

 

Интервал за менување масло

До 100.000 km или еднаш годишно со VDS4. 

Приклучок за давање погон монтиран на моторот

  Излезен вртежен момент  Преносен однос 
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000  1.000 Nm*  1.26:1
* Излезен вртежен момент при возење и во мирување.
D16K – Моќност/вртежен момент

D16K – Моќност/вртежен момент

Нето-излезна моќност во согласност со: EC 582/2011

D16K550 (405 kW)   
Максимална моќност при 1.350–1.900 вртежи/мин  550 КС 
Максимален вртежен момент при 900–1.350 вртежи/мин  2800 Nm*
D16K550 (405 kW)   
Максимална моќност при 1.350–1.900 вртежи/мин  550 КС 
Максимален вртежен момент при 900–1.350 вртежи/мин  2.900 Nm 
D16K650 (479 kW)   
Максимална моќност при 1.450–1.900 вртежи/мин  650 КС 
Максимален вртежен момент при 950–1.450 вртежи/мин  3.150 Nm 
D16K750 (552 kW)   
Максимална моќност при 1.600–1.800 вртежи/мин  750 КС 
Максимален вртежен момент при 950–1.400 вртежи/мин  3.550 Nm 
* Достапно само за мотор со 550 коњски сили со рачен менувач
I-shift

Менувач со делител и со менување на опсезите со 12 степени на пренос и со автоматски систем за менување на степените на пренос. I-Shift може да биде опремен со компактен забавувач, приклучок за давање погон, резервна пумпа за сервото на управувачот и разладувач на маслото.

Спецификации

Тип Највисок степен на пренос Вртежен момент на моторот (Nm) Одобрение за БМК (тони)
AT2812F
Директен  2800 60
ATO3112F
Overdrive  3150 100
ATO3512F Overdrive 3550 100

Софтверски пакети за I-Shift

Основна верзија (TP-BAS)
TP-BAS е стандардниот софтверски пакет што се доставува со I-Shift и ги вклучува основните функции на менувачот за сестрано возење.

Софтвер за промена на I-Shift распределувачкиот преносник (TP-DIST)
TP-DIST ги приспособува функциите на менувачот на специфичните услови во делот за дистрибуција. Софтверскиот пакет вклучува функции што помагаат на способноста за маневрирање кога се стартува од статична положба, при маневрирање и при возење со мала брзина.

Софтвер за промена на I-Shift градежен преносник (TP-CON)
TP-CON ги приспособува функциите на менувачот на специфичните услови во делот за градежништво. Софтверскиот пакет вклучува функции што помагаат на способноста за маневрирање кога се стартува од статична положба, при маневрирање и при возење со мала брзина. Овој софтвер може да издржи потешки услови на патот.

Софтвер за промена на I-Shift преносникот за долги релации (TP-LONG)
TP-LONG вклучува интелигентни функции што ја минимизираат потрошувачката на горивото. Овој софтверски пакет е идеален за работа на долги релации каде што најважна е потрошувачката на горивото. Пакетот ја вклучува и функцијата I-Roll.

Транспорт во тешки услови (TP-HD)
TP-HD го оптимизира I-Shift за транспорт во тешки услови со големи бруто-маси на комбинацијата (>85 тони). Без разлика на бруто-тежината на комбинацијата, возачот секогаш може да го оптимизира возењето со избирање или деактивирање на режимот за тешки задачи и активирање на режимот превоз за долги релации. Функциите во софтверскиот пакет нуди и корист за камиони што влечат повеќе приколки.

Софтверски пакети за I-Shift

Варијанти на распродажба TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Основни PTO-функции (APF-BAS)
Подобрени PTO-функции (APF-ENH) o o o o o
Основно поставување на изборот на степенот на пренос (AMSO-BAS)
Подобрено приспособување за избор на степенот на пренос, вкл. Kickdown (AMSO-AUT) o o o
Основни Vocational-функции (AVO-BAS)
Подобрени перформанси – Лоши патишта (AVO-ENH) o o o
Основна стратегија за менување на степенот на пренос
Менување на степенот на пренос со добар перформанс
Следење на температурата на маслото во менувачот
Вклучување на тежок старт
I-Roll (•)
Паметен темпомат (•)
Контрола на поаѓањето
Подобрена стратегија за менување на степените на пренос (GCW ≤ 85 t)
Контрола на БМК за тешки услови (85 t < GCW ≤ 180 t)
Степен на пренос за многу бавно движење* (ASO-ULC) o o o
Степен на пренос за бавно движење* (ASO-C) o o o
Повеќе брзини за возење наназад* (ARSO-MSR) o o o
I-See, користење GPS-податоци o o

• Стандардно (•) Функцијата може да се користи кога е активиран TP-LONG. o Опција – Не е достапно
*Само AT2612F, ATO2612F, ATO3112F и ATO3512F. ARSO-MSR бара ASO-ULC или ASO-C.
**Само AT2612D, AT2612F, ATO2612F, ATO3112F и ATO3512F.

Задни оски

Тип  Комбинација на Запченици Максимален вртежен момент (Nm) Макс. оптоварување на оска/повеќеосна група (тони) Одобрение за БМК (тони)
Едностепен пренос          
RSS1144A Единечна Хипоидни 2800 11.5/11.7 44
RSS1356 Единечна Хипоидни 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Единечна Хипоидни 3550 13 70
RTS2370A Тандем Хипоидни 3550 23 80
Редукција во главината на тркалото          
RSH1370F Единечна Конусни со спирални запци 3550 13 70
RTH2610F Тандем Конусни со спирални запци 3550 26 100
RTH3210F Тандем Конусни со спирални запци 3550 32 100
RTH3312 Тандем Конусни со спирални запци 3550 33 120

Преносни односи на задните оски

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RSS1144 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.31:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.47:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.64:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 2.85:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.08:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1   3.67:1   3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
3.70:1   4.11:1   4.13:1   4.55:1 4.55:1 7.21:1
        4.50:1   5.41:1 5.41:1  
        5.14:1   6.18:1 6.18:1  
        5.67:1     7.21:1  
        6.17:1        

* За RSS1344D

Комбинации на погонска група

  D16K550 * D16K550 ** D16K650 D16K750
I-Shift        
AT2412F        
AT2612F        
ATO2612F        
AT2812F      
ATO3112F    
ATO3512F      
         
I-Shift со двојна спојка         
SP02812         
Оски со едностепен пренос        
RSS1344C/D        
RSS1356      
RSS1360
RTS2370A
RSS1144        
Оски со редукција во главината на тркалото        
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312

* (2800 Nm)
** (2900 Nm)

Приклучоци за давање погон

Широк опсег на достапни приклучоци за давање погон, зависни и независни од спојката - за погонување на сите видови опрема на каросеријата.

Приклучоци за давање погон, независни од спојката

PTER-DIN: Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот за директен погон на хидраулична пумпа.
PTER1400: Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот со фланша за хидраулична пумпа.
PTER-100: Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот со фланша за хидраулична пумпа.

Приклучоци за давање погон, зависни од спојката

PTR-F: Спојување преку фланша за мал и за голем број на вртежи.
PTR-FL/FH: Спојување преку фланша за мал и за голем број на вртежи.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Мал/среден/голем број вртежи со DIN-спојување за директно приклучување хидраулична пумпа.
PTRD-F: Голем број на вртежи со спојување со фланша за директно поставено погонско вратило.
PTRD-D: Голем број вртежи со двоен погон. DIN-спојување напред и назад за директно поврзување хидраулични пумпи.
PTRD-D1: Голем број вртежи со двоен погон. Спојување со фланша одзади и DIN-спојка напред.
PTRD-D2: Голем број вртежи со двоен погон одзади и единечен погон напред. Спојување на две фланши одзади и една DIN спојка напред.

Најдете го вашиот локален дилер

Приближете се до Volvo FH16

Специфицирајте го вашиот совршен камион. Сè се случува кај локалниот дилер на Volvo Trucks.

Најдете го вашиот локален дилер