Пакети за економија на горивото при превоз на долги релации на Volvo FH16

Пакет за економија на горивото при превоз на долги релации

 •  Гаснење на моторот во празен òд
 •  I-Cruise со I-Roll
 •  Пумпа со променлива зафатнина за сервото на управувачот
 •  Нов I-See
 •  I-Shift со оптимизиран софтвер за превоз на долги релации

Пакет плус за економија на горивото при превоз на долги релации на Volvo FH16

Пакет+ за економија на горивото при превоз на долги релации

 • Гаснење на моторот во празен òд
 • I-Cruise со I-Roll
 • Пумпа со променлива зафатнина за сервото на управувачот
 • Нов I-See
 • I-Shift со оптимизиран софтвер за превоз на долги релации
 • Ладител на менувачот
 • Ефикасен раздвојлив воздушен компресор

 

Најдете го вашиот локален дилер

Договорете подобра зделка

Локалниот дилер на Volvo Trucks ќе ви раскаже за зделката за горивото, чекор по чекор. Јавете им се или посетете ги

Најдете го вашиот локален дилер