Спецификации за погонската група на Volvo FH

  • Мотори
  • I-Shift
  • Софтверски пакети за I-Shift
  • I-Shift со двојна спојка
  • Задни оски
  • Преносни односи на задните оски
  • Комбинации на погонска група
  • Приклучоци за давање погон

Мотори

  D13K   G13C 
Стандард за емисија  Euro 6  Euro 6
Број на цилиндри  6
Работна зафатнина  12,8 dm³  12,8 dm³
Òд на клипот  158 mm  158 mm
Дијаметар на цилиндерот  131 mm  131 mm
Однос на компресија  18:1 (420, 460 КС), 17:1 (500, 540 КС) 17:1
Економичен број вртежи  900–1.400 вртежи/мин  1.000-1.400 вртежи/мин
Моќност на сопирање со издувни гасови 200 kW (2.300 вртежи/мин) -
Ефект на VEB+  375 kW (2.300 вртежи/мин) 375 kW (2.300 вртежи/мин)
VEB+  опција опција 
Филтри за масло  2 со полн проток, 1 бајпас   2 со полн проток, 1 бајпас 
Зафатнина на маслото за менување, со филтерот  33 l  33 l 
Вкупна зафатнина на системот за ладење  38 l  39,5 l 

Предуслови за горивото

Гориво без сулфур (EN590, макс. 10 ppm сулфур)
Био-дизел генерација 2 (EN15940, синтетички дизел)

 

Интервал за менување масло

До 100.000 km или еднаш годишно со VDS4. 

Приклучок за давање погон монтиран на моторот

  Излезен вртежен момент  Преносен однос 
EPTT350  350 Nm*  1.26:1
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000  1.000 Nm*  1.26:1

* Излезен вртежен момент при возење и во мирување.

D13K – Моќност/вртежен момент

D13K – Моќност/вртежен момент

Нето-излезна моќност во согласност со EC 582/2011

D13K420 (309 kW)   
Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин  420 КС 
Максимален вртежен момент при 860–1.400 вртежи/мин  2.100 Nm 
D13K460 (338 kW)   
Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин  460 КС 
Максимален вртежен момент при 900–1.400 вртежи/мин  2.300 Nm  
D13K500 (368 kW)   
Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин  500 КС 
Максимален вртежен момент при 1.000–1.400 вртежи/мин  2.500 Nm 
D13K540 (397 kW)   
Максимална моќност при 1.450–1.800 вртежи/мин  540 КС 
Максимален вртежен момент при 1.000–1.450 вртежи/мин  2.600 Nm 
G13C – МОЌНОСТ/ВРТЕЖЕН МОМЕНТ

G13C – МОЌНОСТ/ВРТЕЖЕН МОМЕНТ

Нето-излезна моќност во согласност со EC 582/2011

G13C420 (309 kW)  
Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин 420 КС
Максимален вртежен момент при 1.000–1.400 вртежи/мин 2.100 Nm
G13C460 (338 kW)  
Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин 460 КС
Максимален вртежен момент при 1.050–1.400 вртежи/мин 2.300 Nm
   
I-shift

Менувач со делител и со менување на опсезите со 12 степени на пренос и со автоматски систем за менување на степените на пренос. I-Shift може да биде опремен со компактен забавувач, приклучок за давање погон, резервна пумпа за сервото на управувачот и разладувач на маслото.

Спецификации

Тип Највисок степен на пренос Вртежен момент на моторот (Nm) Одобрение за БМК (тони)
AT2412F
Директен  2400 44
AT2612F
Директен  2600 100
ATO2612F
Overdrive  2600 100

Спецификации на I-Shift со двојна спојка

Тип  Највисок степен на пренос  Вртежен момент на моторот (Nm) Одобрение за БМК (тони)
SPO2812 Overdrive 2800 80

Софтверски пакети за I-Shift

Основна верзија (TP-BAS)
TP-BAS е стандардниот софтверски пакет што се доставува со I-Shift и ги вклучува основните функции на менувачот за сестрано возење.

Софтвер за промена на I-Shift распределувачкиот преносник (TP-DIST)
TP-DIST ги приспособува функциите на менувачот на специфичните услови во делот за дистрибуција. Софтверскиот пакет вклучува функции што помагаат на способноста за маневрирање кога се стартува од статична положба, при маневрирање и при возење со мала брзина.

Софтвер за промена на I-Shift градежен преносник (TP-CON)
TP-CON ги приспособува функциите на менувачот на специфичните услови во делот за градежништво. Софтверскиот пакет вклучува функции што помагаат на способноста за маневрирање кога се стартува од статична положба, при маневрирање и при возење со мала брзина. Овој софтвер може да издржи потешки услови на патот.

Софтвер за промена на I-Shift преносникот за долги релации (TP-LONG)
TP-LONG вклучува интелигентни функции што ја минимизираат потрошувачката на горивото. Овој софтверски пакет е идеален за работа на долги релации каде што најважна е потрошувачката на горивото. Пакетот ја вклучува и функцијата I-Roll.

Транспорт во тешки услови (TP-HD)
TP-HD го оптимизира I-Shift за транспорт во тешки услови со големи бруто-маси на комбинацијата (>85 тони). Без разлика на бруто-тежината на комбинацијата, возачот секогаш може да го оптимизира возењето со избирање или деактивирање на режимот за тешки задачи и активирање на режимот превоз за долги релации. Функциите во софтверскиот пакет нуди и корист за камиони што влечат повеќе приколки.

Софтверски пакети за I-Shift

Варијанти на распродажба TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Основни PTO-функции (APF-BAS)
Подобрени PTO-функции (APF-ENH) o o o o o
Основно поставување на изборот на степенот на пренос (AMSO-BAS)
Подобрено приспособување за избор на степенот на пренос, вкл. Kickdown (AMSO-AUT) o o o
Основни Vocational-функции (AVO-BAS)
Подобрени перформанси – Лоши патишта (AVO-ENH) o o o
Основна стратегија за менување на степенот на пренос
Менување на степенот на пренос со добар перформанс
Следење на температурата на маслото во менувачот
Вклучување на тежок старт
I-Roll (•)
Паметен темпомат (•)
Контрола на поаѓањето
Подобрена стратегија за менување на степените на пренос (GCW ≤ 85 t)
Контрола на БМК за тешки услови (85 t < GCW ≤ 180 t)
Степен на пренос за многу бавно движење* (ASO-ULC) o o o
Степен на пренос за бавно движење* (ASO-C) o o o
Повеќе брзини за возење наназад* (ARSO-MSR) o o o
I-See, користење GPS-податоци o o

• Стандардно (•) Функцијата може да се користи кога е активиран TP-LONG. o Опција – Не е достапно
*Само AT2612F, ATO2612F, ATO3112F и ATO3512F. ARSO-MSR бара ASO-ULC или ASO-C.
**Само AT2612D, AT2612F, ATO2612F, ATO3112F и ATO3512F.

Задни оски

Тип  Комбинација на Запченици Максимален вртежен момент (Nm) Макс. оптоварување на оска/повеќеосна група (тони) Одобрение за БМК (тони)
Едностепен пренос          
RSS1144A Единечна Хипоидни 2800 11.5/11.7 44
RSS1344C/D Единечна Хипоидни 2600 13 44
RSS1356 Единечна Хипоидни 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Единечна Хипоидни 3550 13 70
RTS2370A Тандем Хипоидни 3550 23 80
Редукција во главината на тркалото          
RSH1370F Единечна Конусни со спирални запци 3550 13 70
RTH2610F Тандем Конусни со спирални запци 3550 26 100
RTH3210F Тандем Конусни со спирални запци 3550 32 100
RTH3312 Тандем Конусни со спирални запци 3550 33 120

Преносни односи на задните оски

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RSS1144 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.31:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.47:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.64:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 2.85:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.08:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1   3.67:1   3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
3.70:1   4.11:1   4.13:1   4.55:1 4.55:1 7.21:1
        4.50:1   5.41:1 5.41:1  
        5.14:1   6.18:1 6.18:1  
        5.67:1     7.21:1  
        6.17:1        

* За RSS1344D

Комбинации на погонска група

  D13K420 D13K460 D13K500 D13K540 G13C420 G13C460
I-Shift            
AT2412F    
AT2612F
ATO2612F
AT2812F            
ATO3112F            
ATO3512F            
             
I-Shift со двојна спојка             
SP02812     ●  ●  ●    
Оски со едностепен пренос            
RSS1144A
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSS1144
Оски со редукција во главината на тркалото            
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F    
RTH3312    

Приклучоци за давање погон

Широк опсег на достапни приклучоци за давање погон, зависни и независни од спојката - за погонување на сите видови опрема на каросеријата.

Приклучоци за давање погон, независни од спојката

PTER-DIN: Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот за директен погон на хидраулична пумпа.
PTER1400: Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот со фланша за хидраулична пумпа.
PTER-100: Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот со фланша за хидраулична пумпа.

Приклучоци за давање погон, зависни од спојката

PTR-F: Спојување преку фланша за мал и за голем број на вртежи.
PTR-FL/FH: Спојување преку фланша за мал и за голем број на вртежи.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Мал/среден/голем број вртежи со DIN-спојување за директно приклучување хидраулична пумпа.
PTRD-F: Голем број на вртежи со спојување со фланша за директно поставено погонско вратило.
PTRD-D: Голем број вртежи со двоен погон. DIN-спојување напред и назад за директно поврзување хидраулични пумпи.
PTRD-D1: Голем број вртежи со двоен погон. Спојување со фланша одзади и DIN-спојка напред.
PTRD-D2: Голем број вртежи со двоен погон одзади и единечен погон напред. Спојување на две фланши одзади и една DIN спојка напред.

Најдете го вашиот локален дилер

Приближете се до Volvo FH

Специфицирајте го вашиот совршен камион. Сè се случува кај локалниот дилер на Volvo Trucks.

Најдете го вашиот локален дилер