Камиони

Македонија

×

Спецификации за погонската група на Volvo FMX

  • Мотори
  • I-Shift
  • I-Shift со двојна спојка
  • Powertronic
  • Задни оски
  • Преносни односи на задните оски
  • Комбинации на погонска група
  • Приклучоци за давање погон

Мотори

 

D11K

D13K

Стандард за емисија

Euro 6

Euro 6

Број на цилиндри

6

6

Работна зафатнина

10,8 dm³

12,8 dm³

Од на клипот

152 mm

158 mm

Дијаметар на цилиндерот

123 mm

131 mm

Однос на компресија

17:01

18:1 (420, 460, 500 КС), 17:1 (540 КС)

Економичен број вртежи

1.000–1.500 вртежи/мин

950–1.400 вртежи/мин

Сопирачки ефект со издувни гасови

160 kW (2.400 вртежи/мин)

200 kW (2.300 вртежи/мин)

Ефект на VEB

290 kW (2.400 вртежи/мин)

 

VEB

опција

 

Ефект на VEB+

 

375 kW (2.300 вртежи/мин)

VEB+

 

опција

Филтри за масло

2 со полн проток, 1 бајпас

2 со полн проток, 1 бајпас

Зафатнина на маслото за менување, со филтерот

36 l

33 l

Вкупна зафатнина на системот за ладење

36 l

38 l

 

Предуслови за горивото

Гориво без сулфур (EN590, макс. 10 ppm сулфур)
Био-дизел генерација 2 (EN15940, синтетички дизели)

Приклучок за давање погон монтиран на моторот

 

Излезен вртежен момент

Преносен однос

EPTT650

650 Nm*

1.26:1

EPTT1000

1.000 Nm*

1.26:1

* Излезен вртежен момент при возење и во мирување.

D11K – моќност/вртежен момент

Нето-излезна моќност во согласност со: EC 582/2011

D11K330 (243 kW)

 

Максимална моќност при 1.600-1.900 вртежи/мин

330 КС

Максимален вртежен момент при 950–1.400 вртежи/мин

1.600 Nm

D11K380 (280 kW)

 

Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин

380 КС

Максимален вртежен момент при 950–1.400 вртежи/мин

1.800 Nm

D11K430 (316 kW)

 

Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин

430 КС

Максимален вртежен момент при 1.000–1.400 вртежи/мин

2.050 Nm

D11K460 (338 kW)

 

Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин

460 КС

Максимален вртежен момент при 1.050–1.400 вртежи/мин

2.200 Nm

D13K – моќност/вртежен момент

Нето-излезна моќност во согласност со: EC 582/2011

D13K420 (309 kW)

 

Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин

420 КС

Максимален вртежен момент при 860–1.400 вртежи/мин

2.100 Nm

D13K460 (338 kW)

 

Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин

460 КС

Максимален вртежен момент при 900–1.400 вртежи/мин

2.300 Nm

D13K500 (368 kW) 

 

Максимална моќност при 1.530-1.800 вртежи/мин

500 КС 

Максимален вртежен момент при 980–1.270 вртежи/мин

2.500 Nm 

D13K540 (397 kW) 

 

Максимална моќност при 1.450–1.800 вртежи/мин 

540 КС 

Максимален вртежен момент при 1.000–1.450 вртежи/мин

2.600 Nm 

I-Shift

Менувач со делител и со менување на опсезите со 12 степени на пренос и со автоматски систем за менување на степените на пренос. I-Shift може да биде опремен со компактен забавувач, приклучок за давање погон, резервна пумпа за сервото на управувачот и разладувач на маслото.

Спецификации

Тип

Највисок степен на пренос

Вртежен момент на моторот (Nm)

Одобрение за БМК (тони)

AT2412F

Директен

2400

44

AT2612F

Директен

2600

100

ATO2612F

Overdrive

2600

100

Спецификации на I-Shift со двојна спојка

Тип

Највисок степен на пренос

Вртежен момент на моторот (Nm)

Одобрение за БМК (тони)

SPO2812

Overdrive

2800

80

Powetronic

Целосно автоматска „power-shift“ трансмисија, со конвертор на вртежниот момент и со разладувач на маслото. Ги менува степените на пренос без губење на моќноста. Powertronic може уште во фабриката да биде опремен со приклучок за давање погон, интегриран забавувач, и резервна пумпа за сервото на управувачот.

Powertronic

Тип

Највисок степен на пренос

Вртежен момент на моторот (Nm)

Одобрение за БМК (тони)

PT2106

Директен

2100

44

PT2606

Директен

2600

60

Powertronic, Интегрирани програми за возење

горивото

Наменет за оптимална економија на горивото. Менувањето на степенот на пренос се случува при најекономичниот опсег на вртежи.

Перформанси

Се користи кога е потребна дополнителна излезна моќност на моторот. Ги менува степените на пренос при поголем број вртежи на моторот

Задни оски

Тип

Комбинација на

Запченици

Максимален вртежен момент (Nm)

Макс. оптоварување на оска/повеќеосна група (тони)

Одобрение за БМК (тони)

Едностепен пренос

         

RSS1344C/E

Единечна

Хипоидни

2600

13

44

RSS1356

Единечна

Хипоидни

2400/2800

13

56/44

RSS1370A/B

Единечна

Хипоидни

3550

13

70

RTS2370A

Тандем

Хипоидни

3550

23

80

RSS1244B

Единечна

Хипоидни

2800

12

44

RTS2310A

Тандем

Хипоидни

3550

23

100

RSS1352A

Единечна

Хипоидни

2800

13

52

Редукција во главината на тркалото

         

RSH1365

Единечна

Спирални закосени

2400

13

65

RSH1370F

Единечна

Конусни со спирални запци

3550

13

70

RTH2610F

Тандем

Конусни со спирални запци

3550

26

100

RTH3210

Тандем

Конусни со спирални запци

3550

32

100

RTH3312

Тандем

Конусни со спирални запци

3550

33

120

RTH3815

Тандем

Конусни со спирални запци

3550

38

150

Преносни односи на задните оски

RSS1244B

RSS1344C/E

RSS1352

RSS1356

RSS1370A/B

RTS2370A

RTS2310A

RSH1365

RSH1370F

RTH2610F

RTH3210

RTH3312

RTH3815

2.31:1

2.31:1*

2.31:1

2.50:1

2.47:1

2.43:1

2.06:1

3.61:1

3.46:1

3.33:1

3.33:1

3.61:1

4.14:1

2.47:1

2.47:1*

2.47:1

2.64:1

2.64:1

2.57:1

2.17:1

3.76:1

3.61:1

3.46:1

3.46:1

3.76:1

4.58:1

2.64:1

2.64:1*

2.64:1

2.79:1

2.85:1

2.83:1

2.31:1

4.12:1

3.76:1

3.61:1

3.61:1

4.12:1

5.43:1

2.85:1

2.85:1*

2.85:1

3.10:1

3.08:1

3.09:1

2.47:1

4.55:1

4.12:1

3.76:1

3.76:1

4.55:1

7.22:1

3.08:1

3.08:1*

3.08:1

3.44:1

3.40:1

3.40:1

2.64:1

 

4.55:1

3.97:1

3.97:1

5.41:1

 

3.36:1

3.36:1*

3.36:1

3.67:1

3.67:1

3.78:1

2.85:1

 

5.41:1

4.12:1

4.12:1

6.18:1

 
 

3.70:1

   

4.11:1

4.13:1

3.08:1

   

4.55:1

4.55:1

7.21:1

 
 

4.11:1

     

4.50:1

3.36:1

   

5.41:1

5.41:1

   
 

4.63:1

     

5.14:1

3.70:1

   

6.18:1

6.18:1

   
 

5.29:1

     

5.67:1

4.11:1

     

7.21:1

   
         

6.17:1

4.63:1

           

 

* За RSS1344E

Комбинации на погонска група

 

D11K330

D11K370

D11K410

D11K450

D13K420

D13K460

D13K500

D13K540

Powertronic

               

PT2106

       

PT2606

       

I-Shift

               

AT2412F

   

AT2612F

ATO2612F

I-Shift со двојна спојка

               

SP02812

         

Оски со едностепен пренос

               

RSS1244B

RSS1344C/E

RSS1352

RSS1356

RTS2370A

RSS1370A/B

RTS2310A

Оски со редукција во главината на тркалото

               

RSH1365

 

RSH1370F

RTH2610F

RTH3210

RTH3312

RTH3815

Погонска предна оска / Распределувачки преносник

             

FAA11/FAA21/V2501TB

Приклучоци за давање погон

Монтирани на моторот

PTER-DIN 
Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот за директен погон на хидраулична пумпа.
PTER1400 
Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот со фланша за хидраулична пумпа.
PTER100
Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот со фланша за хидраулична пумпа.

Монтирани на менувачот

PTR-F
Спојување преку фланша за мал и за голем број на вртежи.
PTR-FL/FH 
Спојување преку фланша за мал и за голем број на вртежи.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Мал/среден/голем број вртежи со DIN-спојување за директно приклучување хидраулична пумпа.
PTRD-F
Голем број на вртежи со спојување со фланша за директно поставено погонско вратило.
PTRD-D
Голем број вртежи со двоен погон. DIN спојување напред и назад за директно поврзување хидраулични пумпи.
PTRD-D1 
Голем број вртежи со двоен погон. Спојување со фланша одзади и DIN спојка напред.
PTRD-D2
Голем број вртежи со двоен погон одзади и единечен погон напред. Спојување на две фланши одзади и една DIN спојка напред.  

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО VOLVO FMX ОДБЛИЗУ

Специфицирајте го вашиот совршен камион. Сè се случува кај локалниот дилер на Volvo Trucks.