Камиони

Македонија

×

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПОГОНСКАТА ГРУПА ЗА VOLVO FM

  • Мотори
  • I-Shift
  • I-Shift со двојна спојка
  • Задни оски
  • Преносни односи на задните оски
  • Комбинации на погонска група
  • Приклучоци за давање погон

Мотори

 

D11K

D13K

G13C

Стандард за емисија

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Број на цилиндри

6

6

6

Работна зафатнина

10,8 dm3

12,8 dm3

12,8 dm3

Од на клипот

152 mm

158 mm

158 mm

Дијаметар на цилиндерот

123 mm

131 mm

131 mm

Однос на компресија

17:01

18:01

17:01

Економичен број вртежи

1.000–1.500 вртежи/мин

950–1.400 вртежи/мин

1.000-1.400 вртежи/мин

Сопирачки ефект со издувни гасови

160 kW (2.400 вртежи/мин)

200 kW (2.300 вртежи/мин)

 

Ефект на VEB

290 kW (2.400 вртежи/мин)

   

VEB

опција

   

Ефект на VEB+

 

375 kW (2.300 вртежи/мин)

375 kW (2.300 вртежи/мин)

VEB+

 

опција

опција

Филтри за масло

2 со полн проток, 1 бајпас

2 со полн проток, 1 бајпас

2 со полн проток, 1 бајпас

Зафатнина на маслото за менување, со филтерот

36 l

33 l

33 l

Вкупна зафатнина на системот за ладење

36 l

38 l

39,5 l


 

Интервал за менување масло

До 100.000 km, или еднаш годишно со VDS4.

Предуслови за горивото

Гориво без сулфур (EN590, макс. 10 ppm сулфур)
Био-дизел генерација 2 (EN15940, синтетички дизел)
ТПГ автомобилски квалитет.

Приклучок за давање погон монтиран на моторот

 

Излезен вртежен момент

Преносен однос

EPTT350

350 Nm* 

1.26:1

EPTT650

650 Nm*

1.26:1

EPTT1000

1.000 Nm*

1.26:1


*Излезен вртежен момент при возење и во мирување.

D11K – моќност/вртежен момент

Нето-излезна моќност во согласност со: EC 582/2011

D11K330 (245 kW)

 

Максимална моќност при 1.600-1.900 вртежи/мин

330 КС

Максимален вртежен момент при 950–1.400 вртежи/мин

1.600 Nm

D11K380 (280 kW)

 

Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин

380 КС

Максимален вртежен момент при 950–1.400 вртежи/мин

1.800 Nm

D11K430 (317 kW)

 

Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин

430 КС

Максимален вртежен момент при 1.058–1.400 вртежи/мин

2.050 Nm

D11K460 (339 kW)

 

Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин

460 КС

Максимален вртежен момент при 1.050–1.400 вртежи/мин

2.200 NmD13K – моќност/вртежен момент

Нето-излезна моќност во согласност со: EC 582/2011

 

D13K420 (309 kW)  
Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин 420 КС
Максимален вртежен момент при 860–1.400 вртежи/мин 2.100 Nm
D13K460 (345 kW)  
Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин 460 КС
Максимален вртежен момент при 900–1.400 вртежи/мин 2.300 Nm
D13K500 (368 kW)   
Максимална моќност при 1.530-1.800 вртежи/мин 500 КС 
Максимален вртежен момент при 980–1.270 вртежи/мин 2.500 Nm 

G13C – моќност/вртежен момент

Нето-излезна моќност во согласност со EC 582/2011

G13C420 (309 kW)

 

Максимална моќност при 1.400-1.800 вртежи/мин

420 КС

Максимален вртежен момент при 1.000–1.400 вртежи/мин

2.100 Nm

G13C460 (338 kW)

 

Максимална моќност при 1.700-1.800 вртежи/мин

460 КС

Максимален вртежен момент при 1.050–1.400 вртежи/мин

2.300 Nm

I-Shift

Менувач со делител и со менување на опсезите со 12 степени на пренос и со автоматски систем за менување на степените на пренос. I-Shift може да биде опремен со компактен забавувач, приклучок за давање погон, резервна пумпа за сервото на управувачот и разладувач на маслото.

I-Shift

Тип Највисок степен на пренос Вртежен момент на моторот (Nm) Одобрение за БМК (тони)
AT2412F Директен 2400 44
AT2612F Директен 2600 100
ATO2612F Overdrive 2600 100

 

Спецификации на I-Shift со двојна спојка

Тип Највисок степен на пренос Вртежен момент на моторот (Nm) Одобрение за БМК (тони)
SPO2812 Overdrive 2800 80

Задни оски

Тип

Комбинација на

Запченици

Максимален вртежен момент (Nm)

Макс. оптоварување на оска/повеќеосна група (тони)

Одобрение за БМК (тони)

Едностепен пренос

         

RSS1244

Единечна

Хипоидни

2800

12

44

RSS1344C/E

Единечна

Хипоидни

2600

13

44

RSS1352A

Единечна

Хипоидни

2800

13

52

RSS1356

Единечна

Хипоидни

2400/2800

13

56/44

RSS1370A/B

Единечна

Хипоидни

3550

13

70

RTS2370A

Тандем

Хипоидни

3550

23

80

RTS2310A

Тандем

Хипоидни

3550

23

100

Редукција во главината на тркалото

         

RSH1370F

Единечна

Конусни со спирални запци

3550

13

70

RTH2610F

Тандем

Конусни со спирални запци

3550

26

100

RTH3210

Тандем

Конусни со спирални запци

3550

32

100

RTH3312

Тандем

Конусни со спирални запци

3550

33

120

RTH3815

Тандем

Конусни со спирални запци

3550

38

150

Преносни односи на задните оски

RSS1244

RSS1344C/E

RSS1356

RSS1370A/B

RTS2370A

RTS2310

RSH1370F

RTH2610F

RTH3210

RTH3312

RTH3815

2.31:1

2.31:1*

2.50:1

2.06:1

2.43:1

2.06:1

3.46:1

3.33:1

3.33:1

3.61:1

4.14:1

2.47:1

2.47:1*

2.64:1

2.17:1

2.57:1

2.17:1

3.61:1

3.46:1

3.46:1

3.76:1

4.58:1

2.64:1

2.64:1

2.79:1

2.31:1

2.83:1

2.31:1

3.76:1

3.61:1

3.61:1

4.12:1

5.43:1

2.85:1

2.85:1

3.10:1

2.47:1

3.09:1

2.47:1

4.12:1

3.76:1

3.76:1

4.55:1

7.22:1

3.08:1

3.08:1

3.44:1

2.64:1

3.40:1

2.64:1

4.55:1

3.97:1

3.97:1

5.41:1

 
 

3.36:1

3.67:1

2.85:1

3.78:1

2.85:1

5.41:1

4.12:1

4.12:1

6.18:1

 
 

3.70:1

 

3.08:1

4.13:1

3.08:1

 

4.55:1

4.55:1

7.21:1

 
 

4.11:1

 

3.40:1**

4.50:1

3.36:1

 

5.41:1

5.41:1

   
 

4.63:1

 

3.67:1**

5.14:1

3.70:1

 

6.18:1

6.18:1

   
 

5.29:1

 

4.11:1**

5.67:1

4.11:1

   

7.21:1

   
       

6.17:1

4.63:1

         


* За RSS1344E
** За RSS1370B

Комбинации на погонска група

 

D11K330

D11K370

D11K410

D11K450

D13K420

D13K460

D13K500

G13C420

G13C460

                   

I-Shift

                 

AT2412F

AT2612F

ATO2612F

AT2812F

                 

ATO3112F

                 

ATO3512F

                 

I-Shift со двојна спојка

                 

SP02812

         

   

Оски со едностепен пренос

                 

RSS1244

 

RSS1344C/E

RSS1352A

RSS1356

RSS1370A/B

RTS2370A

RTS2310A

Оски со редукција во главината на тркалото

                 

RSH1370F

RTH2610F

RTH3210

   

RTH3312

   

RTH3815

   

Приклучоци за давање погон

Има широк опсег на приклучоци за давање погон, зависни и независни од спојката, за погонување на сите видови опрема на каросеријата.

Монтирани на моторот

PTER-DIN
Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот за директен погон на хидраулична пумпа.

PTER1400
Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот со фланша за хидраулична пумпа.

PTER100
Приклучок за давање погон монтиран на задната страна на моторот со фланша за хидраулична пумпа.

Монтирани на менувачот

PTR-F
Спојување преку фланша за мал и за голем број на вртежи.

PTR-FL/FH
Спојување преку фланша за мал и за голем број на вртежи.

PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Мал/среден/голем број вртежи со DIN-спојување за директно приклучување хидраулична пумпа.

PTRD-F
Голем број на вртежи со спојување со фланша за директно поставено погонско вратило.

PTRD-D
Голем број вртежи со двоен погон. DIN-спојување напред и назад за директно поврзување хидраулични пумпи.

PTRD-D1
Голем број вртежи со двоен погон. Спојување со фланша одзади и DIN спојка напред.

PTRD-D2
Голем број вртежи со двоен погон одзади и единечен погон напред. Спојување на две фланши одзади и една DIN спојка напред.

 

РАЗГЛЕДАЈТЕ ГО VOLVO FM ПОДЕТАЛНО

Специфицирајте го вашиот совршен камион. Сè се случува кај локалниот дилер на Volvo Trucks.