Volvo Trucks сака подобар секојдневен живот за сите што живеат, работат и ги посетуваат нашите места и градови. Градовите растат, а со нив и предизвиците. За среќа постојат промени на хоризонтот и тие се доближуваат секој ден.

Електромобилноста игра клучна улога во нашето движење кон одржлив транспорт. Електричните камиони сега стануваат реалност и одржливо комерцијално решение за градовите и бизнисите.

Прочитајте повеќе за различните аспекти на електромобилноста и како Volvo Trucks сака да придонесе кон атрактивни градови во иднината.

Related News

Related News