Алатки што значат дека ќе трошите помалку време на планирање и администрација

Поедноставете го планирањето

Со Времиња на возачот, трошите помалку време на планирање и администрација. Може да видите колку време возачите можат да потрошат на новата задача – врз основа на прописите за работно време. А деталите за возење, одмор и истовар се дадени за претходните 30 дена, што ќе ви помогне за изготвување фактури и пресметка на дневниците на возачите.

Далечинско преземање податоци од тахограф

Брза и ефикасна, услугата Времиња на возачот ви дозволува да ги преземете активностите на возачот од канцеларија, без оглед каде се наоѓаат камионот и возачот. Ова го олеснува ажурирањето на вашата документација, а дваесетминутното рачно преземање на прирачникот може да го заборавите.

Заштедата од 20 минути за секое преземање податоци од тахограф за возен парк од 40 возила ви заштедува 13 часа месечно. Тоа е еден дополнителен месец годишно што може попродуктивно да се искористи.

Јохан Остберг

Специјалист за производи, Volvo Trucks

Клучни информации што ве одржуваат ажурни

Едноставно. Јасно. И во согласност со законот

Прописи за времето на возење, работни часови, управување на периодите за одмор и друго. Dynafleet внимава на сите активности на возачот преку прикажување на клучните информации на екранот и во извештаите за активноста на возачот. Поддршката за Времиња на возачот во кабината му помага на возачот да биде во согласност со законите за возење и одмор.

Клучни придобивки

  • Автоматско преземање податоци од меморијата на тахографот и дигиталната возачка картичка. Сите податоци се чуваат во Dynafleet, достапни во секое време
  • Прогнозата на Времиња на возачот постојано ги следи времињата на возачот и го предупредува менаџерот на возниот парк пред секое прекршување
  • Обезбедува основа за изготвување фактури и пресметка на дневниците на возачот
  • Полесно е да се управува и да се задоволат законите за времето на возење и одмор
  • Планирањето и администрацијата се поедноставени
VT

Сега е моментот

Локалниот дилер на Volvo Trucks може да ви помогне да разберете кои услуги на Dynafleet се вистинските за вас и како најмногу да добиете од нив.

Најдете го вашиот локален дилер