Контактите за печат на Volvo Trucks се одговорни за целата надворешна корпоративна комуникација поврзана со Volvo Trucks. Новинарите може да нè контактираат преку информациите за контакт погоре. Доколку не сте член на печатот и медиумите, користете го образецот за контакт подолу.