Компанијата, која беше основана во 1927 година, е компанија во јавна сопственост и вработува повеќе од 100.000 луѓе.
Имаме производствени погони во 19 земји во светот и продаваме производи во повеќе од 190 земји.
Дирекцијата на Volvo Group е во Гетеборг, Шведска.

Дознајте повеќе за Volvo Group>